Müller Arnold-processen, preussisk retssag fra 1770'erne. Mølleren Christian Arnold og en adelig godsejer førte proces mod hinanden om retten til at benytte et vandløb, som drev en vandmølle. Domstolene frifandt godsejeren for møllerens krav, og møllen blev sat på tvangsauktion. Arnold klagede til kongen, Frederik 2. den Store, som mod sine rådgiveres indstilling lod sig overbevise om, at mølleren havde lidt uret. Kongen lod dommerne fængsle og genindsatte mølleren i hans ejendom. Juridisk var der imidlertid ikke noget at bebrejde dommerne, og de fik senere oprejsning. Sagen er et af de kendteste eksempler på en egenrådig fyrstes indblanding i retsvæsenet.