Mørkedyb er et 5-10 m dybt sejlløb, der mellem Birkholm og Egholm forbinder den vestlige og den sydøstlige del af Det Sydfynske Øhav. Mørkedyb er vigtig for Marstals besejling.