Møller-spredning, (efter Chr. Møller), elastisk spredning af to elektroner mod hinanden. I den simpleste tilnærmelse påvirker de to elektroner hinanden via den elektriske frastødning mellem dem. En mere korrekt beskrivelse baseret på kvanteelektrodynamik, der tager hensyn til relativitetsteori, kvanteteori og elektronens spin, blev fremsat af Møller i 1932.