Mössbauer-spektroskopi, metode til at måle bl.a. magnetiske og krystallografiske egenskaber af faste stoffer. Den udnytter, at et stof, som indeholder atomkerner, der udviser Mössbauer-effekten, har et karakteristisk absorptionsspektrum, når det bestråles med gammastråling af varierende frekvens.