Möbius-bånd, ikke-orienterbar flade, der fremkommer ved at give et bånd en halv snoning og hæfte enderne sammen. Fladen blev beskrevet i 1858 af den tyske matematiker og astronom A.F. Möbius. Se flade.