Mårup Vig er en ca. 6 kilometer bred, åben bugt, hvis strandvoldskyst i en bue forbinder Samsøs nordlige og sydlige moræneland. Vigen er 5-10 meter dyb.