Mårkær Kloster, antoniterkloster, stiftet 1391 som datterstiftelse af Tempzin i Mecklenburg. Klostret lå ved det nuværende Mohrkirchen i Angel i Sydslesvig ca. 22 km nordøst for Slesvig. Herfra stiftedes klostret i Præstø i 1470. Klostret ophævedes i 1535. Dets udseende er ukendt; de sidste bygninger forsvandt i 1780.