Mátyás Rákosi, 9.3.1892-5.2.1971, ungarsk politiker, Ungarns leder 1948-56. Rákosi var krigsfange i Rusland under 1. Verdenskrig, og i 1918 vendte han som aktiv kommunist hjem til Ungarn. Her blev han året efter kommissær i Béla Kuns Rådsrepublik, men ved republikkens fald i 1919 måtte han flygte til Rusland. I 1924 var Rákosi atter hjemme for at organisere det illegale kommunistparti. I 1925 blev han fængslet på livstid, men løsladt 1940 og forvist til Sovjetunionen. Han kom igen hjem i 1944 med de sovjetiske tropper, og 1946-47 lykkedes det ham at eliminere de borgerlige partier, før han i 1948 blev førstesekretær i det nydannede kommunistparti, Det Ungarske Arbejderparti (MDP). Vha. sikkerhedspolitiet ÁVÓ fik Rákosi uindskrænket magt, og selv efter Stalins død holdt han fast i persondyrkelsen og den politiske undertrykkelse. Under opstanden i 1956 blev han afsat og flygtede til Sovjetunionen, hvor han opholdt sig til sin død.