Máldagi, middelalderlige islandske kirkeregistre, dvs. fortegnelser over modtagne gaver og over kirkens ejendomme og rettigheder. Máldagi skulle lyses på tinge og årlig oplæses i kirken, når der var særlig mange kirkegængere.