M er forkortelsen for milli- og for enheden meter.