Lysekloster, cistercienserkloster ved Bergen i Norge. Lysekloster grundlagdes i 1146 som datterkloster af Fountains Abbey i England. Klosteret var et af de rigeste i Norge og var i funktion frem til Reformationen. Klosterruinen tiltrak sig tidligt opmærksomhed, og allerede i 1822 foretog man de første arkæologiske undersøgelser. I dag fremstår det som et velbevaret ruinanlæg. Kirken var enskibet med sidekapeller på hver side af koret. De undersøgte fløje i øst og syd følger i hovedtræk cisterciensernes traditionelle skema. Klostergården fra 1100-t.s slutning var rigt udformet med dobbeltstillede søjler.