Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby Storcenter.

.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Våbenerne blev taget i brug i 1916 for hhv. Lyngby og Taarbæk og gengives altid sammen. I Lyngbys skjold illustrerer strømmen med tre vandmøllehjul Mølleåen, hvis vandkraft har været udnyttet industrielt siden middelalderen. Kronen hentyder til det tidligere krongods, Kongens Lyngby. Lyngkvistene spiller på navnet. I Taarbæks skjold står bådshagen, årerne og ålerusen for fiskeriet i Øresund. Våbenerne er registreret i Kommunevåbenregistret.

.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunens placering i forhold til de øvrige kommuner i regionen.

.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Jægersborg Dyrehave er beboet af talrige hjorte.

.

Artikelstart

Lyngby-Taarbæk Kommune, kommune nord for København i Region Hovedstaden.

Faktaboks

Etymologi
Navnet Lyngby kendes fra 1231 som Lyungby 'byen med lyng'; Taarbæk fra 1613 som Thorbech, 1. led af gammeldansk torth 'snavs', dvs. 'den snavsede bæk'.

Byrådet består af 21 medlemmer (2014). Sofia Osmani (f. 20.3.1979) fra Det Konservative Folkeparti er borgmester siden 2014.

Det meste af kommunen udgøres af en bølget moræneslette 30-40 m.o.h. Sletten gennemskæres af to dalstrøg, som fra Furesøen og Ørholm går mod øst til Øresund. Mølleåen, der afvander bl.a. Furesøen, løber i en nedskåret dal fra Lyngby mod nord til Ørholm og følger herfra, hvor den danner grænse til Rudersdal Kommune, det nordlige dalstrøg til udløbet ved Strandmøllen.

Kommunen rummer mange rekreative områder, bl.a. Dyrehaven med Dyrehavsbakken og Eremitageslottet, Mølleåen med mølledammene og Sorgenfri Slotspark, Lyngby Sø og Åmose samt skovene ved Frederiksdal. Også Frilandsmuseet i Sorgenfri, Bredemuseet og det tidligere velhaverlandsted Sophienholm med kunstudstillinger og en park ned til Bagsværd Sø er udflugtsmål for storbyens befolkning.

Nær ved Sophienholm findes statsministerens repræsentationsbolig Marienborg.

Bymidten i Lyngby mellem S-togsstationen og Lyngby Storcenter er kommunens centrum. Området er udbygget som aflastningscenter for Københavns city, og kundeoplandet omfatter det meste af Københavns nordegn. Nogle af de naturskønne områder er blevet bebygget med kontorejendomme, således Alm. Brand ved Lyngby Sø og IBM i Mølleådalen ved Ravnholm.

Den største arbejdsplads er Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som 1961-75 blev bygget på Lundtoftesletten (arkitekter Eva og Nils Koppel). Nærheden til DTU har bevirket, at flere laboratorie- og ingeniørvirksomheder har etableret sig i kommunen, bl.a. COWIconsult. Industrien, som tidligere spillede en stor rolle i Lyngby og langs Mølleåen, er nu næsten opgivet. I takt med afviklingen af Statens Planteavlsforsøg er det store Virumgårdareal over for Frilandsmuseet 1985-90 blevet bebygget med boliger.

I Lyngby mødes ringvejene 3 og 4 og krydser Lyngby Hovedgade, som er en hovedtrafikåre til København og som fortsætter nordpå som Kongevejen til Frederiksborg Slot. Også Helsingørmotorvejen og Strandvejen går gennem kommunen. Lyngby Station, hvorfra en lang række buslinjer udgår, hører til de travleste uden for Københavns centrum. Koncentrationen af arbejdspladser og butikker i bymidten giver daglige trafikvanskeligheder, som kun delvis kan løses ved at lede den gennemkørende trafik ad omfartsvejen uden om bymidten.

Befolkningen er ret jævnt fordelt i kommunens vestlige del. Boligerne stammer især fra 1935-60 med overvejende etagehuse i Lyngby og Lundtofte, mens Virum og Hjortekær udbyggedes med parcelhuse. Kommunens østlige del med Dyrehaven og det tidligere fiskerleje Taarbæk er sparsomt befolket.

Kommunen er præget af veluddannede funktionærer; 49% af den voksne befolkning har videregående uddannelse (2006). Fra 1950 til 2009 havde kommunalbestyrelsen konservativ ledelse med vælgermæssig opbakning fra især Virums store parcelhuskvarterer. Efter kommunalvalget 2009 overtog Venstre borgmesterposten, men den gik i 2014 tilbage til De Konservative.

Forhistorie

I Lyngby-Taarbæk Kommune er ti storstensgrave og knap 100 gravhøje bevaret, mens mindst én storstensgrav og 29 høje er sløjfet. Læs mere om Lyngby-Taarbæks forhistorie.

Historie

Kommunen blev oprettet i 1842 og bestod af Lyngby Sogn; i 1909 fik den navneændring til Lyngby-Taarbæk Kommune. Læs mere om Lyngby-Taarbæk Kommune - historie.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig