Lydteknisk Laboratorium, dansk laboratorium for akustik, etableret i 1941 som et af de første af en række uafhængige, selvejende institutter tilknyttet Akademiet for de Tekniske Videnskaber til fremme af teknisk-videnskabelig forskning og anvendelse. Lydteknisk Laboratorium indgik i 1983 i Lydteknisk Institut, som efter 1993 videreføres som DELTA Akustik & Vibration, en division i DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik.