Lydda er en bibelsk by, omtalt i Det Nye Testamente i Apostlenes Gerninger, 9,32-35. I Det Gamle Testamente er dens navn Lod.