Luzzasco Luzzaschi var en italiensk organist og komponist med tilknytning til Ferrara. Luzzasco Luzzaschi er især kendt for sine madrigaler. Blandt hans elever var Girolamo Frescobaldi.