Lund Fjord, brakvandssø mellem Thy og Hanherred, 14 km vest for Fjerritslev; ca. 6 km2. Som den inderste del af de østlige vejler indgår den som en del af Vejlerne.