Lumby Inddæmmede Strand, inddæmmet og opdyrket vig sydvest i Odense Fjord nord for gartneribyen Stige. Bebyggelsen er centreret omkring midtkanalen, hvorfra sidekanaler udgår og danner et rektangulært mønster. Der er anlagt mange læhegn på den sandede fjordbund. En landvandskanal i nord fører Lunde Å direkte til fjorden. Den meget fladvandede vig blev inddæmmet og tørlagt 1942-44, men allerede omkring 1900 var den næsten afskåret fra fjorden af dæmninger langs Odense Kanal. Området blev i 1950 udstykket i 25 småbrug og gartnerier.