Luis Eugenio Meléndez, 1716-1780, spansk maler. Han var uddannet som miniaturemaler og malede senere regulære portrætter i værkstedet hos Filip 5.s hofmaler Louis-Michel van Loo. Meléndez er i dag mest værdsat for sine enkle stilleben med madvarer og simpelt husgeråd, stramt komponerede i mørke, mættede farver og ikke uden lighed med Francisco de Zurbaráns arbejder; ofte betegnes han "den spanske Chardin". Karl 3. bestilte 45 af disse stilleben til det kongelige sommerresidensslot i Aranjuez (1760-72).