Ludwig von Pastor, 1854-1928, tysk-østrigsk historiker. Pastor er især kendt for sin store pavehistorie, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, 1-16 (1886-1933), hvori han skildrer modreformationen ud fra en katolsk synsvinkel. Pastor var bl.a. leder af det østrigske institut i Rom 1901-20.