Ludwig Dietz, d. 1559, tysk bogtrykker med virke i Rostock og Lübeck; 1548-50 opholdt han sig i København, hvor han trykte Christian 3.s Bibel (1550). Det var den første fuldstændige bibeludgave på dansk og det indtil da største danske bogtryk; oplaget var 3000 eksemplarer.