Ludwig Bamberger, 22.7.1823-14.3.1899, tysk liberal politiker. Efter næsten 20 års eksil pga. deltagelse i revolutionen i 1848 vendte Bamberger hjem og støttede som nationalliberalt rigsdagsmedlem Bismarcks bestræbelser på at samle Tyskland. I 1870'erne var han rådgiver for Bismarck og med til at skabe en fælles tysk valuta. Som økonomisk liberalist brød Bamberger i begyndelsen af 1880'erne med både Bismarck og de nationalliberale pga. den statslige protektionisme og socialpolitik.