Ludwig Adolf Wilhelm Lützow, 18.5.1782-6.12.1834, preussisk friherre og generalmajor. Under Napoleonskrigene oprettede han i 1813 Det Lützowske Frikorps, hvori der indgik flere studenter; blandt medlemmerne var F.L. Jahn og T. Körner. Korpset, der i 1814 blev inkorporeret i den preussiske hær, fik stor betydning for den senere Burschenschaft-bevægelse.