Ludvig Sylow, 12.12.1832-7.9.1918, norsk matematiker, som det meste af sit liv var gymnasielærer i Fredrikshald (nu Halden); først i 1898 fik Sophus Lie oprettet et professorat til ham i Kristiania (Oslo). Sylow er kendt for sine dybe resultater i gruppeteori, især Sylows sætninger (publiceret 1872). De udsiger bl.a., at hvis pm er den maksimale potens af primtallet p, som går op i en given gruppes orden, så findes der undergrupper af alle ordener pk, hvor km. Undergrupperne af orden pm kaldes Sylow-p-grupper, og de er alle konjugerede med hinanden. Sylow var hovedredaktør af Niels Henrik Abels samlede værker.