Ludvig D. Faddejev var en russisk matematiker og teoretisk fysiker, professor ved Leningrad Statsuniversitet fra 1969. Faddejev er mest kendt for Faddejevligningerne til løsning af trelegemeproblemet i kvantemekanikken, men han udviklede derudover regnemetoder, som benyttes i flere områder af matematikken, kvantemekanikken, kvantefeltteorien og elementarpartikelteorien.