Ludvig Albrektsen Eberstein, d. 1328, marsk. Eberstein var af indvandret saksisk greveslægt og gjorde karriere i Erik Menveds tjeneste, først som kammermester 1315 og i 1319 som marsk, da han ledede kongens erobring af Bornholm fra ærkebiskop Esger Juul. Han fik derimod et dårligt forhold til kong Christoffer 2., og frataget alle sine panter bortset fra Blekinge sluttede han sig i 1323 til et oprørsparti. Han brød definitivt med kongen i 1326, da han sammen med drosten Laurends Jonsen (d. 1340) indgik forbund med grev Gerhard 3. af Holsten (den kullede greve) og bidrog til, at kong Christoffer blev forjaget og erstattet af Valdemar 3. I løn fik han store dele af Jylland i forlening og blev igen marsk, men døde snart derefter.