Lu Xiujing, 406-477, lærd daoist og nøglefigur i udviklingen af den daoistiske kirke i det sydlige Kina under De Seks Dynastier (220-581). Lu systematiserede den daoistiske kanoniske skriftsamling og tilskrives det første samlede katalog over daoismens tekster, som deri er inddelt i de 'tre huler', Sandong, svarende til de tre traditioner, som på daværende tidspunkt blev fremhævet som de vigtigste, nemlig Shangqing, Lingbao og Sanhuang. Lu fokuserede imidlertid især på Lingbaotraditionen, hvis skrifter han indsamlede og redigerede, og hvis liturgi og organisationsform han kodificerede. En række af hans værker er overleveret i Dao Zang, og de rummer mange elementer, som stadig er centrale i den daoistiske jiao-liturgi, herunder specifikke hymner.