Louis Philippe d'Orléans, Philippe Égalité, 1747-1793, fransk prins. Selvom Louis Philippe var i familie med Ludvig 16., kom han hurtigt i strid med hoffet pga. sine liberale idéer. I Generalstænderforsamlingen 1789 tilhørte han adelstanden, men gik ind for tredjestandens krav om, at stænderne skulle stemme pr. hoved. I Nationalkonventet, hvor han blev indvalgt i 1792, stemte han for dødsdommen mod kongen. Da hans søn, den senere kong Ludvig-Filip, flygtede til Østrig i 1793, blev Louis Philippe fængslet og henrettet, mistænkt for konspiratorisk virksomhed.