Louis Joel Mordell, 28.1.1888-12.3.1972, britisk matematiker født i USA, uddannet i Cambridge, England, professor i Manchester 1923-45 og i Cambridge 1945-53. Mordells vigtigste resultater vedrører diofantiske ligninger og geometri. I et fundamentalt arbejde fra 1922 viste han, hvorledes samtlige rationale løsninger til kubiske ligninger geometrisk kan bestemmes ud fra endeligt mange løsninger, og han fremsatte Mordells formodning.