Louis Couturat, 1868-1914, fransk filosof og logiker, fra 1905 professor ved Collège de France. Han forsvarede energisk eksistensen af det aktuelt uendelige i matematikken. Couturat beskæftigede sig indgående med Leibniz' logik og sprogfilosofi; inspireret af Leibniz' idé om et lingua universalis, et universelt kunstsprog, hvori alle tanker kunne udtrykkes præcist, var Couturat med til at udvikle kunstsproget ido.