Lothian, landskab i SØ-Skotland; 1813 km2, 725.000 indb. (1991); det fungerede som amt (county) 1975-96, men blev opdelt i de administrative områder West Lothian, City of Edinburgh, Midlothian og East Lothian. Lothian grænser til Firth of Forth i nord, Nordsøen i øst og Lammermuir-højdedraget i syd. Jorden er meget frugtbar, og området er domineret af rigt, moderne landbrug, hvor der fortrinsvis dyrkes hvede, havre og kartofler samt korn til fremstilling af øl og whisky. Også malkekvæg, svine- og fjerkræproduktion er vigtige indtægtskilder. I to moderne anlæg, Monktonhall og Bilston Glen, brydes mere end 1 mio. t kul pr. år. Amtet har en del letindustri, hvor specielt elektronikindustrien er vigtig både beskæftigelsesmæssigt og økonomisk. Administrationen ligger i Edinburgh, der som Skotlands centrum for politik, kultur, uddannelse, erhverv og finans dominerer amtet. Over halvdelen af befolkningen i Lothian er bosat i Edinburgh. Livingston, en new town fra 1964, er næststørste by med letindustri.