Lorenz Tuxen, 31.8.1618-11.3.1682, dansk snaphanefører. Efter at have tjent i hæren og ved hoffet var Tuxen i dronningens tjeneste fra 1651, bl.a. som ridefoged på Hirschholm Slot. Under Karl Gustav-krigen 1658-60 var han en af lederne for snaphanerne i Nordsjælland; han afslørede bl.a. datoen for stormen på København i 1659 og forsøgte at fange svenskekongen. Tuxen blev selv fanget efter en mislykket plan om at befri Kronborg, men svenskerne slap ham fri, da de ikke kendte hans betydning. Efter krigen blev Tuxen belønnet med embeder og penge.