Lord Lieutenant, øverste embedsmand i et engelsk grevskab. Lord Lieutenant udnævnes på livstid af regeringen blandt områdets største godsejere. Embedet oprettedes i 1500-t. og havde da den lokale militærorganisation og retsvæsenet som særlige ansvarsområder. Formelt eksisterer det stadig, men har nu næsten udelukkende ceremoniel karakter.