Lord Howe Island, (opdaget 1788 og navngivet efter den britiske admiral Lord Richard Howe, 1726-99), ø i Tasmanhavet 600 km øst for Australien; 16 km2, ca. 350 indb. Øen er af vulkansk oprindelse, bjergrig og overvejende skovklædt. En lille del er opdyrket med bl.a. palmer. Tidligere udgjorde indslæbte rotter og grise en trussel mod flere sjældne fuglearter, men der foregår nu en nøje miljøovervågning.