Lone Fatum, f. 1941, dansk teolog, lektor i nytestamentlig eksegese ved Københavns Universitet siden 1981. Hun har haft en række tillidsposter og er fagligt især kendt for sine Paulusstudier samt hermeneutiske og feministisk-teologiske arbejder, fx Kvindeteologi og arven fra Eva (1992).