Lollands Vilkår, middelalderlig vedtægt for Lolland, vedtaget 1446 på Lollands Landsting og senere stadfæstet af kongen. Vedtægten indeholder bl.a. regler om bøndernes retsforhold i relation til godsejerne, herunder regler om vornedskab.