Lokris, Det Epizefyriske Lokris 'Det Vestlige Lokris', oldgræsk koloni i Syditalien, der ifølge traditionen blev grundlagt i 679 f.Kr. af indvandrere fra landskabet Lokris. Byen var berømt for sine skrevne love, som blev tillagt lovgiveren Zaleukos fra ca. 650 f.Kr. I 1959 fandt man 38 statsgældsbeviser, nedskrevet i 400-t. f.Kr. på små bronzetavler, og de har givet stor viden om bystatens sociale og politiske struktur.