Litteratur og Kunst Selskabet for Historie, HLK, stiftet 1876 i København med Det Kgl. Biblioteks leder, Chr. Bruun, som initiativtager og første formand. Selskabet har til formål at udgøre et forum, hvor fagfolk og alment interesserede kan mødes om emner inden for historie, litteratur og kunst i disse områders videste betydning. Medlemstallet må ikke overstige 150.