Listerlandet, (ca. 1300 Lystær, af ukendt opr.), halvø på Sveriges sydøstlige kyst vest for Karlshamn. Landskabet er en morænedækket kridtslette med enkelte opragende grundfjeldspartier, bl.a. naturreservatet Listershuvud med relikte strandvolde i forskellige niveauer.