Lindenborg

Lindenborg, hovedgård (sædegård) 17 km sydøst for Aalborg. Gården hed oprindelig Næs eller Næsholm, 1673-81 Daasborg. Den er nævnt 1367 og ejedes fra 1416 af Viborgbispen, 1536-61 af kronen. Sophie Amalie Lindenov fik 1681 ophøjet Daasborg til lensbaroni under navnet Lindenborg, da hun lod Christian 5.s søn Christian Gyldenløve indsætte som arving. Lensbaroniet blev nedlagt 1753, og grev A.G. Moltke overtog Lindenborg, som han i 1762 solgte til H.C. Schimmelmann. Det blev atter baroni 1764 og var 1781-1923 grevskab.

Den nuværende trefløjede hovedbygning, der ejes af Det Schimmelmannske Fond, ligger på et voldsted omgivet af åbne grave og består af sydfløjen i to etager med trappetårn og hjørnetårne, opført 1583, samt de lidt yngre fløje mod nord og øst, alle ombygget i 1764 og senere.

En omfattende reestaurering afsluttedes i 2013. Bygningerne bruges som slotshotel og til afholdelse af konferencer.

Lindenborgs hjemmeside

Det store Lindenborg Gods omfatter bl.a. halvdelen af Rold Skov.

Lindenborg Gods' hjemmeside

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig