Limensgård boplads, bosættelse på Sydbornholm med hustomter fra tre forskellige afsnit af yngre stenalder (ca. 4000-1700 f.Kr.), udgravet 1983-89. Bedst bevaret var resterne af 14 langhuse fra senneolitikum (ca. 2350-1700 f.Kr.), det største med en længde på 44 m. Samme sted er fundet en boplads og gravpladser fra jernalderen. Fund fra udgravningerne ses på Bornholms Museum i Rønne.