Lillestrand, inddæmmet og tørlagt vig vest for Bogense; 2 km2. Det langstrakte, åbne areal, der ligger indtil 1/2 m under havniveau, skyder sig ind i byens vestlige del bag den nye marina. 1817-19 blev vigen inddæmmet. Dæmningen og dræningen blev forbedret i 1920'erne. I dag udnyttes området til planteproduktion.