Ligne, belgisk adelsslægt, der i 1545 optoges i rigsgrevestanden og i 1601 i fyrstestanden. Blandt medlemmerne var Charles Joseph de Ligne og hans sønnesøn Eugène Lamoral de Ligne (1804-80), der i 1830 var på tale som belgisk konge.