Life and Work, (eng. 'liv og arbejde'), de fælleskirkelige bestræbelsers socialetiske gren, grdl. af ærkebiskop Nathan Söderblom og Stockholmmødet i 1925. Dens motto, "Læren splitter, tjenesten forener", hindrede dog ikke teologiske modsætninger. Ved et møde i Oxford om "Kirke, samfund og stat" i 1937 kritiserede man de totalitære regimer. Life and Work har som sådan ikke eksisteret siden 1948, da anliggendet blev lagt ind under Kirkernes Verdensråd. Se også økumeni.