Liber sextus, pavelig lovsamling, udsendt af Bonifacius 8. i 1298; navnet skyldes, at samlingen opfattedes som tillæg til de fem bøger i Liber extra. I et tillæg til Liber sextus bragtes en gennemgang af en række almindelige retsprincipper, se også kanonisk ret.