Liber extra, samling af katolsk kirkeret, der udstedtes af pave Gregor 9. i 1234. Samlingen indeholder talrige pavebreve samt beslutninger fra 3. og 4. Laterankoncil. Liber extra sluttede sig til den private retsoptegnelse Decretum Gratiani, men udgør i modsætning til den en officiel pavelig lovsamling i fem bøger. Se Corpus juris canonici og kanonisk ret.