Li Ji, ritualoptegnelserne, en af de tretten kongfuzianske klassikere. Li Ji, som består af 49 kapitler, der mht. indhold, forfatterskab og datering er meget forskelligartede, blev formentlig samlet i sin nuværende form under det sene Handynasti 25-220 e.Kr. Teksten indeholder forskrifter om ritualer og den korrekte sprogbrug i forbindelse hermed, afsnit om vægt, mål og lykkebringende aktiviteter samt essays, der fremstiller en tidlig kongfuziansk moralfilosofi. Sidstnævnte findes fx i kapitlerne Da xue 'Den store lære' og Zhong yong 'Middelvejen', der udgjorde to af de fire bøger, som var pensum ved embedseksamen 1313-1905. I et andet vigtigt kapitel, Yue ling 'Månedlige forordninger', som også forekommer i antologier 200-100-t. f.Kr., gives der forskrifter for, hvordan regenten bringer sit styre i overensstemmelse med kosmos. Denne filosofi, der bygger på yin-yang og wu xing, de fem fasers bevægelser i rum og tid, er central i Hankongfuzianismen.