Lex Visigothorum, Leges Visigothorum, samling af visigotiske kongegivne love, som er blevet til 460-711. De ældste stammer formentlig fra kong Euric. Lovene er forfattet på latin og kendes også som Forum Iudicum. I 1200-t. blev Lex Visigothorum oversat til castiliansk og havde under betegnelsen Fuero Juzgo gyldighed langt op i tiden. Fra visigoterne kendes tillige en lovbog for den romerske del af befolkningen, den såkaldte Lex Romana Visigothorum, der stammer fra begyndelsen af 500-t. Se også germansk ret.