Lex Ørum, midlertidigt dansk straffelovstillæg, der indeholdt en skærpelse af straffen for at skade den tyske besættelsesmagt, vedtaget i januar 1941. Sammen med andre var oberstløjtnant T.P.A. Ørum (1901-99) af værnemagten sigtet for spionage. Efter aftale med tyskerne fik loven tilbagevirkende kraft, og Ørum og de medsigtede kunne derfor overføres til pådømmelse ved dansk ret, hvilket betød, at de undgik dødsstraf.