Lewi Pethrus var en svensk pinsevækkelsesleder. Som ung brød han med baptismen og blev i 1913 leder af pinsevækkelsen i Sverige. Som initiativrig organisator var hans indflydelse af afgørende betydning helt frem til slutningen af 1940'erne. Han havde sit hjemsted i bevægelsens skandinavisk-amerikanske gren. Pethrus' ledelsesform førte i 1948 til en opsigtsvækkende konflikt med forfatteren Sven Lidman, der endte med at forlade pinsevækkelsen. Inspireret af Pethrus' person og indflydelse på den svenske pinsevækkelse udgav Per Olov Enquist sin roman Lewis resa (2001, dansk Lewis rejse samme år).