Leviticus er det latinske navn på 3. Mosebog. Navnet har bogen fået pga. sit indhold, der i hovedsagen består af en religiøs lovgivning varetaget af levitterne.